W niniejszym artykule, przedstawię Państwu kolejne etapy zakładania własnej firmy. Krok po kroku od czego zacząć, na co zwrócić uwagę oraz jakie są związane z tym koszty.

I. Pomysł

Rzecz niby błaha, a jednak tak bardzo istotna - dobry pomysł na rodzaj prowadzonej działalności stanowi poniekąd fundament firmy.
Wybierając określony rodzaj działalności warto od razu oprzeć się o Polską Klasyfikację Działalności, ponieważ dokonując zgłoszenia do KRS-u jak i do Ewidencji Działalności Gospodarczej wg niej określamy działalność jaką będzie się zajmować firma.
Na tym etapie wskazane było by również:

 • przeprowadzić badanie rynku - czyli zorientować się czy w tym rejonie będzie popyt na tę usługę bądŸ ten towar oraz sprawdzenie konkurencji
 • czy mamy odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danych czynności- specjalistyczną wiedzę, szczególne umiejętności (m. in. jeśli chodzi wolne zawody: lekarze, położne, nauczyciele, prawnicy, księgowi)
 • czy prowadzenie tego rodzaju działalności nie wymaga posiadania dodatkowo koncesji, zezwoleń, licencji
 • koncesje - obowiązek ich uzyskania występuje w przypadku podjęcia działalności o charakterze istotnym (strategicznym) dla całego kraju (np. wydobywanie kopalin) lub dla bezpieczeństwa obywateli (np. ochrona osób lub mienia) o ogólnych zasadach ich przyznawania mówi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Koncesja jest na czas określony 5-50 lat. Opłata skarbowa za koncesję jest zróżnicowana (przykładowo obrót z zagranicą paliwami i energią 4.164 zł)
 • zezwolenia - są wymagane jeśli wykonuje się działalność w zakresie określonym w ustawach: o wychowaniu w trzeŸwości i przeciwdziałalniu alkoholizmowi; prawo o ruchu drogowym; prawo bankowe
 • licencje - są wymagane jeśli wykonuje się działalność w zakresie określonym w ustawach m.in. o transporcie drogowym; o transporcie kolejowym

Czy istnieje obowiązek ich posiadania najlepiej sprawdzić w konkretnych ustawach. Dlatego rozpoczynając daną działalność najlepiej uważnie zapoznać się z przepisami regulującymi daną działalność lub zasięgnąć porady specjalisty.


II. Forma działalności

Następnym krokiem powinna być analiza opłacalności planowanej firmy.
Należało by zastanowić się nad opłacalnością prowadzenia tej działalności czyli przeszacowania:

 • jakie poniesiemy koszty - stałe, dodatkowe, nakłady inwestycyjne, koszty założycielskie, obciążenia budżetowe
 • jakie z tego tytułu planujemy osiągać przychody
Przed takim wyliczeniem dobrze było by zdecydować w jakiej formie będziemy prowadzić działalność. Do przeprowadzenia analizy i podjęcia takiej decyzji polecam wizytę u doradcy podatkowego, który przedstawi korzystniejsze dla Państwa rozwiązania.
Poniżej scharakteryzuję Państwu najpopularniejsze rodzaje form działalności i tym samym najbardziej różniące się od siebie, a także możliwości opodatkowania.

1. Indywidualna działalność gospodarcza (więcej>>)

2. Spółka cywilna (więcej>>)

3. Spółka jawna (więcej>>)

4. Spółka z o.o. (więcej>>)

Przy analizie opłacalności i funkcjonowania działalności gospodarczej trzeba także pamiętać o ewentualnych innych obciążeniach podatkowych od:

 • nieruchomości
 • środków transportowych
 • czynności cywilnoprawnych
 • gier
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • akcyza
a także o dodatkowych kosztach takich jak:
 • pieczątka
 • wizytówki
 • koszty reklamy
 • najem lokalu

Biorąc pod uwagę wszystkie obciążenia finansowe, zagrożenia oraz możliwości powinni Państwo być w stanie dokładnie oszacować i przewidzieć opłacalność konkretnej działalności. Jednak warto również zainwestować w poradę i pomoc osób doświadczonych w tym zakresie, aby uniknąć ewentualnych "pułapek" i błędów, które w przyszłości mogą mieć poważne skutki. Pozwoli to zminimalizować ewentualne ryzyko, dając Państwu poczucie bezpieczeństwa i swobodę w realizacji zadań zawodowych.

Mam nadzieję, że przekazane informację, pomogą w dokonaniu odpowiednich wyborów , które posłużą sprawnemu i szybkiemu inicjowaniu, a póŸniej prowadzeniu firmy.

Agata Bartosiewicz